• USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • BRL
 • NZD
 • AED
 • CHF
 • KZT
 • English
 • Русский
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語

Marco Palazzo

41千 个字

创建一个帐户以联系 Marco Palazzo

翻译服务

英语  —
 • 英语(美国)
 • 英语(英国)
意大利语
 • 意大利语(意大利) 母语
服务
主题

文艺 商业 企业社会责任 文件和证书 企业资源计划 高等教育 时尚

其他与语言有关的服务

英语  — 意大利语
服务

个人详细信息

地点
意大利, Vigonovo (Venice), 01:56
母语
意大利语(意大利)
工作经历
21 年 4 个月

高等教育

University of Padua

 • 1996
 • 意大利
 • 专家
 • Foreing languages