• USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • BRL
 • NZD
 • AED
 • CHF
 • KZT
 • DKK
 • English
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語
CP

Cheng Pang

创建一个帐户以联系 Cheng Pang

翻译服务

简体中文 母语  —
 • 大陆简体
英语
 • 英语(美国)
 • 英语(英国)
服务
主题

人力资源 化妆 历史 地理 地质 娱乐 小说

个人详细信息

地点
中国, 中山, 18:23
母语
简体中文
工作经历
6 个月
关于我
暨南大学大二市场营销专业在读学生,辅修翻译双学位,对英汉笔译具有较浓厚的兴趣。

高等教育

暨南大学

 • 2023
 • 中国
 • 学士
 • 市场营销兼修翻译

工作经历

在暨南大学担任学生
2019 到 现在