• USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • BRL
 • NZD
 • AED
 • CHF
 • KZT
 • DKK
 • English
 • Русский
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語
AG

Abdoulaye Gueye

64千 个字

创建一个帐户以联系 Abdoulaye Gueye

翻译服务

阿拉伯语  — 法语
服务
主题

会计 文艺 汽车 商业 农业 建筑 年度报告

翻译服务

英语  —
 • 英语(美国)
 • 英语(英国)
富拉语 母语
服务

翻译服务

英语  —
 • 英语(美国)
 • 英语(英国)
法语
 • 法语(法国)
服务
主题

会计 文艺 生物 化学 制图 高等教育

其他与语言有关的服务

英语  —
 • 英语(美国)
 • 英语(英国)
富拉语 母语
服务

个人详细信息

地点
塞内加尔, Dakar, 20:26
母语
富拉语

高等教育

Université Gaston Berger de Saint-louis

 • 2018
 • 塞内加尔
 • 硕士
 • Translation studies